Τα νέα προτάγματα της βιώσιμης ανάπτυξης | Εφ.Συν.

Όλγα Μαρκογιαννάκη

Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στο έντυπο ειδικό αφιέρωμα της Εφημερίδας των Συντακτών 23-25 Μαρτίου 2024.

H δημιουργία ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση σε εκπαίδευση, εργασία, εκπροσώπηση, υγειονομική περίθαλψη και άλλους πόρους είναι ουσιώδους σημασίας για την εξάλειψη των ανισοτήτων και τη διασφάλιση μιας βιώσιμης και ανθεκτικής κοινωνίας.

Τα μεγάλα ζητήματα του 21ου αιώνα απαιτούν άμεσες λύσεις και ο ρόλος των γυναικών είναι ανάγκη να αναβαθμιστεί ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Είναι επιτακτικό να ξεφύγουμε από τις ποσοστώσεις σε επίπεδο υποψηφιοτήτων και να προωθήσουμε δραστικές πολιτικές ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μαζική παρουσία των γυναικών τόσο στην πολιτική όσο και σε θέσεις ευθύνης στην εργασία.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Threads